top of page
Hva er gestaltterapi

Gestaltterapi bygger på teorier hentet fra gestaltpsykologi, eksistensialisme, fenomenologi og zen-buddhisme og er en retning innen klinisk psykoterapi. Ordet gestalt er tysk og kan oversettes med “et meningsfylt hele”  - vi er opptatt av hele mennesket, hode og kropp.

Gestaltterapien har utviklet egne metoder for å øke bevisstheten på følelser, reaksjoner og handlinger. Vi lytter ikke bare til ordene, men også til hva kroppen gir av signaler. Ved å bli mer oppmerksom og bevisst på hva som skjer i kroppen; hvordan vi puster, sitter, spenner muskler osv., vil vi kunne få dypere innsikt om oss selv - noe som igjen  kan hjelpe oss å komme i kontakt med våre behov og valgmuligheter i livet. Bevisstgjøringen skapes gjennom samtale og eventuelt enkle øvelser.

Relasjonen mellom terapeut og klient, og interaksjonen mellom dem, er av stor betydning. Terapeuten er ikke objektiv eller nøytral, men villig til å gå sine klienter i møte i et JEG – DU forhold, på en ikke-dømmende måte. Vi tror på at mennesker til enhver tid gjør så godt de kan. Noen ganger opplever vi imidlertid å bli fastlåst i mønstre som ikke er hensiktsmessige, verken for oss selv eller omgivelsene.

Gestaltterapeutisk metode kan bidra til å tydeliggjøre veier ut av det fastlåste. Du kan lese mer om Gestaltterapi på Norsk gestaltterapeutforening sine hjemmesider.

photo-1581789018630-dd0e5afc594a_edited.
photo-1473830394358-91588751b241.jpg
Hvorfor terapi

Livet kan iblant virke overveldende, kanskje sitter du fast og ser ikke helt hvor veien går videre. Eksempler på utfordringer kan være:

  • føler deg sjelden bra nok

  • stress

  • sinne/frustrasjon/angst

  • avhengighet

  • utfordringer i relasjoner 

  • andres behov er viktigere enn dine 

  • savn av livsglede 

  • beslutningsvegring

  • spørsmål om kjønn, identitet og seksualitet

  • livskrise som følge av brudd i relasjoner, dødsfall eller sykdom

Kanskje det er vanskelig å sette fingeren på noe konkret, men du ønsker noen å snakke med. Uansett hva du strever med er du velkommen i terapi for støtte og veiledning.
 

NGI (Norsk Gestaltinstitutt Høyskole) og NGF (Norsk gestaltterapeut forening) har i samarbeid med NRK laget en film om det å utdanne seg til, og det å arbeide som Gestaltterapeut. Filmen er produsert i 2018 og sendes på NRK som en del av serien ’Mitt yrke’, og ligger også på www.nrk.no og utdanningsetatens hjemmeside www.utdanning.no.

bottom of page