Maria M. Sætrang Hugaas

Gestaltterapeut under utdanning NGF

Nittedal

terapeut i nittedal.JPG

Gestaltpsykoterapeut under utdanning NGF

Sted: Nittedal, Viken

 

Nittedal Kiropraktorklinikk

Hellinga 8

1481 Nittedal

Alternativt kan vi ta timen digitalt via Whereby, via telefon eller mens vi går en tur. 

E-post: maria@terapistolen.no

"Livet og mennesker har alltid fascinert meg og jeg er opptatt av det menneskelige møtet. Hva er det som skjer i relasjon til de rundt oss? Når er det vi fungerer som best og når er det det stopper opp?  Jeg har også stor tro på at det som har blitt skadet i relasjon, kan heles i relasjon. 

I terapirommet vil jeg møte deg som den jeg er, med mitt levde liv - og med åpenhet, ærlighet og nysgjerrighet. Jeg vil etterstrebe å møte deg på en ikke-dømmende måte og å gi deg et trygt rom der du kan oppleve å bli møtt, sett og hørt. Et viktig aspekt i gestaltterapi, er troen på at ressursene vi trenger for å leve et meningsfullt liv finnes i oss selv - og jeg vil gjerne følge deg på veien til å få tak i disse. Ved å utforske og bli klar over hva og hvordan du føler, tenker og handler -og i tillegg bli oppmerksom på hvordan du påvirker og blir påvirket av de rundt deg, kan det tydeliggjøres valgmuligheter i det som kan oppleves som fastlåst eller umulig å løse. 

Opprinnelig er jeg utdannet danser ved den Norske Balletthøyskole og har en stor interesse for det kroppslige uttrykk. Kroppene har på mange måter mye å fortelle oss - både i det som dukker opp av kroppslige fornemmelser og følelser (tenk det finnes ikke én følelse som ikke har et kroppslig uttrykk!) og hvordan vi uttrykker oss og tolker hverandres kropper. Ved å bli kjent med signalene kroppen gir, kan vi gjøre nye oppdagelser om oss selv.

Ved siden av studiene og min praksis som gestaltterapeut under utdanning jobber jeg i redusert stilling i flybransjen. Jeg er også gift og har et bonusbarn i tillegg til mine to egenfødte barn.