top of page

OSLO

Mia Cash
Gestaltpsykoterapeut MNGF

20230123_103541_2 (2).jpg

Gestaltpsykoterapeut MNGF

Miljøterapeut

Sted: Oslo og Bærum

 

        Bekken & barn. Avd. Skøyen

        Hoffsveien 13

          0275 Oslo

         

Konsultasjon tilbys også digitalt, via telefon eller mens vi går en tur. 

 

E-post: miakcash@gmail.som

Telefon: +47 48000222

Du kan også booke time her.

“Jeg er opptatt av at terapirommet skal oppleves trygt og avslappet slik at vi sammen kan utforske dine temaer og utfordringer. Blir vi bevisste på våre handlingsmønster og reaksjoner kan det styrke din relasjon til deg selv og de rundt deg. Jeg ønsker både latter og tårer velkommen hos meg, og ingen temaer er for store eller små”

Jeg har bred erfaring i å møte mennesker med ulike utfordringer i ulike livsfaser. De siste sytten årene har jeg jobbet i psykiatrien, rusomsorgen, i fengsel, med barn og ungdom med utvikling og atferdsproblematikk, i skole og omsorgsboliger, i barnevernet og med familieveiledning.

 

I tillegg til utdannelse i gestaltterapi, har jeg helsefaglig bakgrunn fra Swinburne University i Melbourne, Australia.

 

Ved siden av min praksis som psykoterapeut jobber jeg for tiden med ungdom i barnevernet, med foreldreveiledning og i akuttpsykiatrien.  Jeg er halvt australsk, bor på Jar og har tre barn på 12, 9 og 5 år.

bottom of page